ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 816
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน สพป. นครพนม เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 79.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 77.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน