ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพิมานท่า สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 19  
21 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน