ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาโสก สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน