ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 27 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 24 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน