ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 48 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ สพป. นครพนม เขต 1 45.25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป. นครพนม เขต 1 43.75 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง สพป. นครพนม เขต 1 42.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 41.75 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 39 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 37.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 36.25 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 36 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 33.75 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง สพป. นครพนม เขต 1 33 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป. นครพนม เขต 1 31.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 29.25 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย สพป. นครพนม เขต 1 25 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน