ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สพป. นครพนม เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกลางน้อย สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน