ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 72.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 72.25 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน