ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน