ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกลางน้อย สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน