ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สพป.นครพนม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเหิบ สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน