สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

13

4

1

0

รายละเอียดผลการแข่งขัน