งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดนครพนม

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

---------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระการสังคมศึกษา​ศาสนา​และวัฒนธร​รม
1 ธ.ค. 65 - กิจกรรมเพลงคุณธรรมทั้ง​ 2 ระดับให้ยึดเกณฑ์​ศิลปหัตถกรรม​เป็นหลัก
1 ธ.ค. 65 - ประกวดมารยาทไทยม.1-3และมารยาทไทยม.4-6
                    เกณฑ์การแต่งกายในการประกวด
                    1.ทรงผม​ ให้เปียผม  เก็บผมให้เรียบร้อย
                    2.ถุงเท้าขาว/ตามระเบียบของโรงเรียน
                    3.โบว์ผูกผมให้ตามระเบียบของร.ร.แต่ละร.ร.

30 พ.ย. 65 แจ้งไปยังโรงเรียนที่ส่งการประกวดโครงงาน​คุณธรรม​ทั้ง2รายการไม่ต้อง​นำโต๊ะมาเนื่องทางสถานที่.ร.ร.นพว.ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว
29 พ.ย. 65 การประกวดโครงงานคุณธรรม​ม.1-3 และการประกวด
โครงงานคุณธรรม​ ม.4-6​ ให้ส่งรูปเล่มโครงงาน ในวันที่ทำการประกวดทั้ง​ 2 รายการ
---------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)
ธ.ค. 65 - เปลี่ยนแปลง เวลาแข่งขัน 
 - รายการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย เวลา 09.00น. - 12.00 น.
 - การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.ปลาย เวลา 09.00น. - 12.00 น.
  ทุกรายการเริ่มแข่งตอนเช้าทั้งหมด เริ่มลงโปรแกรมตรวจเช็คเครื่องได้ตั้งแต่ 08.00 น เป็นต้นไป
 2 ธ.ค. 65 - การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6 ผู้เข้าแข่งขันนำฟอนต์มาลงเพิ่มเติมได้
1 ธ.ค. 65 - การแข่งขันแอดมินิเมชั่น 2d ม.ต้น เกณฑ์ 2d animation ใช้เกณฑ์ตาม สพฐ กำหนดทุกประการ
                   - เม้าส์ปากกาใช้ได้ 
                   - ระยะเวลาของ animation 2 นาทีขึ้นไป
                   - Sound Effect กรรมการจัดหาให้
                    - หัวข้อแจ้งในวันที่แข่งขัน

1 ธ.ค. 65 - การวาดภาพด้วยโปรแกรม print พิการเรียนร่วมขออนุญาตแจ้งโจทย์ หัวข้อดังต่อไปนี้ครับ
                  บกพร่องทางการมองเห็น 
                     1. เศรษฐกิจพอเพียง
                     2. โรคระบาด Covid-2019
                  บกพร่องทางการเรียนรู้
                     1. เศรษฐกิจพอเพียง
                     2. โรคระบาด Covid-2019
                     3. สถานศึกษาปลอดภัย
                     4. ยาเสพติดให้โทษ
                          เลือกใช้ 1 โจทย์ จับสลากเวลา 09.00 น.

1 ธ.ค. 65 - โจทย์การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.ต้น หัวข้อดังต่อไปนี้ครับ
                    1. ตู้เสื้อผ้า
                    2. เตียงนอน
                    3. ชุดโซฟา
                    4. ชั้นวางทีวี
                    5. โต๊ะคอมพิวเตอร์
                        เลือกใช้ 1 โจทย์ จับสลากเวลา 09.00 น.

1 ธ.ค. 65 - การแข่งขัน เกมสร้างสรรค์ม.1-3
         หัวข้อในการแข่งขัน
                     1.สิ่งแวดล้อม
                     2.ท่องที่ยวนครพนม
                     3.Covid 19
                     **จับฉลากเลือกหัวข้อก่อนเริ่มแข่งขัน**
         สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา
                     1. อุปกรณ์สำหรับเขียน Storyboard
                     2. ไมโครโฟน,หูฟัง,เม้าส์ปากกา
                     3. โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้ใส่ Flash Drive ได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลก่อน
                     4. Font รูปแบบตัวอักษร สามารถลงเพิ่มได้
                     5.เริ่มลงทะเบียน และอนุญาตให้ลงโปรแกรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

1 ธ.ค. 65  - การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 1 - 6
1 ธ.ค. 65 เกณฑ์การให้คะแนน การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ ม. 4 - 6
1 ธ.ค. 65  - การแข่งขัน motion infographic
1 ธ.ค. 65  - รายการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ  ม. ปลาย หัวข้อดังต่อไปนี้
                       1.เคาน์เตอร์ร้านกาแฟ
                       2.เตียงนอน
                       3.ตู้เสื้อผ้า
                       4.โซฟา

1 ธ.ค. 65 - การแข่งขันตัดต่อ ภาพยนต์
                     1.วิถีใหม่ห่างไกลโควิด
                     2.สะพายกล้องท่องนครพนม
                     3.ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยี
                   - เรนเดอร์ไฟล์วีดีโอ  นามสกุล .MP4 ขนาด720p

30 พ.ย. 65 - รายการแข่งขันโครงงาน ม.ต้น ม.ปลาย ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมโต๊ะเพื่อจัดวางบอร์ดนำเสนอโครงงานมาเอง
                    - รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันบันทึกโปรแกรมที่จะติดตั้งเพื่อใช้ในการแข่งขันลงในเฟลชไดร์ฟ(กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับแผ่น CD) และเตรียมดินสอ ปากกา ยางลบ หูฟัง ในรายการที่ใช้ในการออกแบบภาพวาด ภาพร่าง การเขียน storyboard 
*ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันให้เตรียมมาติดตั้งโปรแกรมก่อนเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง (08.00 น.)*
26 พ.ย. 65 รายการแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ ม. 4 - 6 
---------------------------------------------------------------------
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ธ.ค. 65 - การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก แต่งกายชุดนักเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้นนะคะ ทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย
23 พ.ย. 65 - การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก 
25 พ.ย. 65 - การแต่งกายตามกิจกรรมที่แข่งขัน
25 พ.ย. 65 - เกณฑ์การประกวดกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest
---------------------------------------------------------------------
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 1 ธ.ค. 65 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
รายการอัจฉริยภาพ ม.ปลาย ตอนที่ 3 (ปฏิบัติการ )โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ เขตละ หกทีม สามารถนำนาฬิกาจับเวลา และเครื่องคิดเลขแบบพื้นฐาน เข้าทำปฏิบัติการได้
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจจากกรรมการเสียก่อน)

 25 พ.ย. 65 กติกาอัจฉริยภาพ 
 25 พ.ย. 65 โครงงานวิทยาศาสตร์
 25 พ.ย. 65 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
---------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 1 ธ.ค. 65 -โรงเรียนใดที่ตัดส่งแข่งขันตามรายการดังต่อไปนี้ให้นำวัสดุอุปกรณ์ มาด้วยตนเองดังนี้
           1. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ให้นำปลั๊กไฟสำหรับต่อพ่วง
           2. การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ  กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และแกะสลักผักผลไม้ ให้นำเสื่อสำหรับนั่งทำงานมาเอง

 25 พ.ย. 65 ส่งรูปเล่มการงานอาชีพ (ตามแบบฟอร์มนี้) กำหนดส่ง 29 พ.ย. 2565 เวลา 12.00 น. เท่านั้น
---------------------------------------------------------------------
นักบินน้อย สพฐ.  (ภาพสถานที่แข่งขัน)
 1 ธ.ค. 65 1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันศึกษาเกณฑ์อย่างละเอียด
                   2. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำใบงานและการเขียนแบบภาพฉาย 3 ด้าน มา และพร้อมส่งในช่วงการลงทะเบียนได้เลย

 25 พ.ย. 65 -เครื่องบินพลังงานยาง +วิทยุบังคับ แข่งที่โรงยิมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนะครับ
---------------------------------------------------------------------

 

 
[อยู่ที่ดุลยพินิจของประธานศูนย์ และคณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ]
ถือเอกสารไปยื่น ณ จุดรายงานตัวแข่งขัน
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 56
จำนวนทีม 2,592
จำนวนนักเรียน 5,474
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,930
จำนวนกรรมการ 1,759
ครู+นักเรียน 9,404
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,163
ประกาศผลแล้ว 37/236 (15.68%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8,659
เมื่อวาน 37,825
สัปดาห์นี้ 147,074
สัปดาห์ที่แล้ว 64,775
เดือนนี้ 60,667
เดือนที่แล้ว 151,367
ปีนี้ 212,034
ทั้งหมด 212,034