งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565   ระดับสหวิทยาเขตวาริน กลุ่ม 4

เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ 
ผลการจับสลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

กำหนดการจัดการแข่งขัน
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม 4

แผนผังสถานที่แข่งขัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 
แผนผังสถานที่แข่งขัน โรงเรียนวารินชำราบ
แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา
Space เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:14 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 9
จำนวนทีม 619
จำนวนนักเรียน 1,482
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 964
จำนวนกรรมการ 703
ครู+นักเรียน 2,446
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,149
ประกาศผลแล้ว 194/247 (78.54%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวาน 195
สัปดาห์นี้ 1,602
สัปดาห์ที่แล้ว 3,463
เดือนนี้ 12,290
เดือนที่แล้ว 64,270
ปีนี้ 12,290
ทั้งหมด 106,206