งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ผู้รับผิดชอบประสานงานกิจกรรม
ผู้ประสานงานหลัก   ดร.วรายุทธ  ทวีลาภ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
                                        การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต3   เบอร์ติดต่อ 0811859966
 
รายการ ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
กิจกรรมปฐมวัย ศน.สุกัญญา  ประทุมวงศ์ 099-2825254
  ศน.วรจันทร์  แตงทิพย์ 064-1472818
กิจกรรมภาษาไทย ศน.สายทอง  แตงทิพย์  083-4308236
  ศน.กรรณิกา  กระจ่างวงษ์ 081-8812568
กิจกรรมคณิตศาสตร์  ศน.วาสนา  ตาลทอง 098-3969244
กิจกรรมวิทยาศาสตร์   ดร.วรายุทธ  ทวีลาภ 081-1859966
  ศน.ดอกไม้   ชินโคตร 087-8707667
กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. ศน.ดอกไม้  ชินโคตร 087-8707667
กิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศน.รุ่งฤดี  ตรีภพ 086-0730049
กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา ศน.ภาณินี  ศรีทัศน์ 097-3240417
กิจกรรมศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศน.วรจันทร์  แตงทิพย์ 064-1472818
กิจกรรมศิลปะ-นาฏศิลป์ ศน.อัญญ์นิตา  ต่อสกุล   092-3644509
กิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ศน.อัญญ์นิตา  ต่อสกุล   092-3644509
กิจกรรมการงานอาชีพ ศน.สมลักษณ์  วิจบ 086-4694965
กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ดร.ณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ 082-1292429
กิจกรรมหุ่นยนต์    ศน.นิพนธ์  วิลุน 085-0131870
กิจกรรมภาษาต่างประเทศ  ศน.วาสนา  เชื้อจำรูญ 082-8390914
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผอ.จริยา  รัตนพิทักษ์
และทีมงานกลุ่มส่งเสริมฯ
096-3646359
   
กิจกรรมศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม ศน.ภาณินี  ศรีทัศน์ 097-3240417
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ศน.อัญญ์นิตา  ต่อสกุล   092-3644509
 
วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
 ติดต่อ/สอบถาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผ่านกลุ่มไลน์ QRCode ตามภาพ 
วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13:40 น.
ลำดับที่ เครือข่ายโรงเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนทีม หมายเหตุ
1 ไทรทอง 16 3  
2 ตาเนิน – กะฮาด 8 2  
3 จัตุรัส – หนองบัวใหญ่ 11 3  
4 ตำบลบ้านเพชร 8 2  
5 หนองฉิม – รังงาม 8 2  
6 เพชรเริงรมย์ 10 2  
7 ห้วยยายจิ๋ว 7 2  
8 บ้านตาล – หัวทะเล 10 2  
9 วะตะแบก 11 3  
10 ลุ่มบึงละหาน 7 2  
11 โป่งนก 9 2  
12 ส้มป่อย – บัวบาน 6 2  
13 หนองบัวระเหว 14 3  
14 บ้านขาม – หนองโดน 13 3  
15 ซับใหญ่ 14 3  
16 นายางกลัก 9 2  
17 กุดน้ำใส – หนองบัวโคก 12 3  
18 ทุ่งกระเจียว 11 3  
19 บึงชวน 11 3  
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 10:27 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 206
จำนวนทีม 3,104
จำนวนนักเรียน 6,397
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,708
จำนวนกรรมการ 1,367
ครู+นักเรียน 11,105
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,472
ประกาศผลแล้ว 226/283 (79.86%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 17
เมื่อวาน 381
สัปดาห์นี้ 4,113
สัปดาห์ที่แล้ว 9,335
เดือนนี้ 32,970
เดือนที่แล้ว 421,945
ปีนี้ 32,970
ทั้งหมด 456,706